skip to Main Content
UPCP Telepharmacy Service

UPCP Telepharmacy Service

May tanong ka ba tungkol sa gamot, vitamins, o supplements?

Hindi sigurado sa tamang pag-inom ng iyong gamot?

Maaari ka nang magpa-konsulta sa mga lisensyadong pharmacist (licensed pharmacist) ng UP College of Pharmacy sa pamamagitan ng link na ito: https://tinyurl.com/UPCPTelepharmacyService

Ito ay serbisyong hatid ng UP College of Pharmacy na LIBRE at WALANG BAYAD.

Maaaring magpadala ng tanong gamit ang link sa taas anumang oras. Mayroon tayong mga pharmacist na sasagot sa inyong tanong gamit ang text, e-mail o Facebook Messenger mula 8AM hanggang 5PM.

Back To Top