skip to Main Content

UPCP Telepharmacy Service

  • July 20, 2020

May tanong ka ba tungkol sa gamot, vitamins, o supplements? Hindi sigurado sa tamang pag-inom ng iyong gamot? Maaari ka nang magpa-konsulta sa mga lisensyadong pharmacist (licensed pharmacist) ng UP…

Read More
Back To Top